Keresés ebben a blogban

2010. augusztus 4., szerda

Bátorítás

John C.Maxwell az egyik neves keresztény üzletember tanácsadó az Egyesült Államokban, régóta kedvencem, sokat tanultam tőle, talán Számotokra is áldást jelent ez a kis írás, amit az egyik cikke alapján írtam.

Ábrahám Lincoln-t sokan az Egyesült Államok egyik legnagyobb elnökének tartják. Egy múzeum őrzi személyes tárgyait, többek között azokat is, amelyeket az ellene elkövetett végzetes merényletkor tartott magánál. Érdekes, hogy egy jól ismert újság agyonolvasott, régi újságcikke is ezek között volt, az elnök tevékenységét méltató cikk, amely azt állította, hogy " Abraham Lincoln a történelem egyik legnagyobb államférfija" . Lincoln nem volt egoista ember, egész életében a kishitűséggel küzdött, a polgárháborúban nemcsak az ellenségei, de legjobb szövetségesei is folyamatosan kritikával illették. A ma már nagy államférfiként tisztelt elnök számára is fontos volt a bátorítás, ez arra figyelmeztet minket, hogy emberként mennyire fontos számunkra a környezetünk támogatása, buzdítása.

A legfontosabb, hogy először is magadat bátorítsd. Ha kedvetlen vagy az élethez, és legszívesebben világgá mennél, akkor nem tudsz másokat támogatni, segíteni.

Mit is tehetünk, ha áldás akarunk lenni a környezetünk számára?

1. Segíts emlékezni győzelmeidre

A héber pásztorok a botjukra írták fel sikereiket, hány oroszlánt, medvét győztek le. Minden reggel, amikor felvették a botot, a bőrükkel érezték,  emlékeztette őket a tegnapi győzelmekre. Mi is tudunk ilyen emlékekre szert tenni. Talán a főnököd, tanárod levele segít ebben, keretezd be, és tedd ki a falra, mert fontos, hogy ez folyamatosan bátorítson. Egy érem, amit versenyen nyertél, vagy egy emlékezetes fotó, ami egy sikeredet örökítette meg. Akár mi is, legyen alkalmas arra, hogy újra és újra emlékeztessen sikereidre.


2. Bátorító társakra van szükséged

Vedd körül magad olyanokkal, akik felemelnek, akik hisznek benned. Amikor mélyen vagy, segítenek összeszedni magad, sokkal könnyebb úgy átmenni a nehéz időszakokon, ha szerető, segítő kezek őriznek.

3. Emlékeztesd magad a jutalomra

Nagyon bátorító tud lenni, ha folyamatosan figyelmed középpontjában tartod a győzelmed díját, azt a jutalmat, amelyet akkor nyersz meg, ha kitartasz. Ha futottál már hosszú távon, akkor tudod, mennyire megerősít, ha elképzeled, amint átszaladsz a célon. Gondolj rá, mennyivel lesz könnyebb az életed, vagy a szeretteidnek, ha eléred a célod.

4. Bátoríts másokat, visszatér hozzád.

Ha szükséged van elfogadásra, és buzdításra, akkor te is bátoríts, légy nagylelkű másokkal. Ahogy vetsz, úgy aratsz, kedves szavaid mások életében áldás lehetnek, akarj áldás lenni, hiszen csak ez tudja begyógyítani az emberek sebeit. Mindannyian sebesültek vagyunk, Ádám óta.

Olvasd a Bibliát, gondolkozz Isten szaván, legyél minél többet Jézussal, hisz' Ő a legjobb barátod, Ő bátorít, Ő hisz benned.

2010. augusztus 1., vasárnap

Tobymac - Szeretetre teremtve (Made To Love (Live)Nyers fordítás:
Az álom elhalványul, az ajtóban ámulok
Tudom, hogy vége, talpam a hideg padlón
Ébren vagyok már? - kérdezem - Nem azt látom, amit érzek,
már nem rejtély.

Mi történt a szenvedéllyel, ami hajtott eddig?
mi lett a lánggal, ami égetett?
és mikor felejtettem el azt,

Hogy arra lettem teremtve, hogy szeresselek,
Arra lettem teremtve, hogy megtaláljalak,
Arra lettem teremtve, hogy egyszerűen Érted legyek
Hogy ragaszkodjam Hozzád,

Arra lettem teremtve, hogy szeresselek,
És hogy Te szeress
Te már itt voltál, mielőtt én lettem volna,
Vártál rám,
És azt mondtad, megtartasz engem,
Hogy soha el nem hagysz, arra teremtettem, hogy szeresselek

Az álom újra élő, szemem már tágra nyitva
Visszavittél a küzdőtérre, és megfordítottál,
újra futok a győzelmi díjért
Érzem, a gyűlölet páraként beborítja álmaimat
De még hiszek

Kinyúlok, felnyúlok, utánad nyúlok
Érzem a hűvös szellőt, beborítasz, Jehovah
Édesapám, újra hozzádfutok
Azért, mert szeretetre teremtettél

Arra lettem teremtve, hogy szeresselek,
Arra lettem teremtve, hogy megtaláljalak,
Arra lettem teremtve, hogy egyszerűen Érted legyek
Hogy ragaszkodjam Hozzád,

Arra lettem teremtve, hogy szeresselek,
És hogy Te szeress
Te már itt voltál, mielőtt én lettem volna,
Vártál rám,
És azt mondtad, megtartasz engem,
Hogy soha el nem hagysz, arra teremtettem, hogy szeresselek

Bármit feladnék érted
Akármit veszni hagynék

mert arra lettem teremtve, hogy szeresselek,
Arra lettem teremtve, hogy megtaláljalak,
Arra lettem teremtve, hogy egyszerűen Érted legyek
Hogy ragaszkodjam Hozzád,

arra lettem teremtve, hogy szeresselek,
És hogy Te szeress
Te már itt voltál, mielőtt én lettem volna,
Vártál rám,
És azt mondtad, megtartasz engem,
Hogy soha el nem hagysz, arra lettem teremtve, hogy szeresselek.

2010. július 30., péntek

A farizeus és a vámszedő

A vallásos emberek bűntudattól gyötrődnek, ugyanis a vallás azt tanítja, hogy tenned kell valamit, ha jó akarsz lenni Istennél, és tudjuk, hogy mindig lehet többet tenni, mint amit éppen teszel. Látjuk a vallásos Nikodemust, amint éjszaka megkeresi Jézust, mert szeretne biztos lenni abban, hogy bekerül Isten országába, hogy Isten elfogadta.

Mi is ennek a következménye? A vallásos ember kritikus mindenkivel szemben, önmagával, a hívőkkel, és a még nem hívőkkel (vagy a vallásos ember szóhasználatával) pogányokkal szemben. Vádolja magát, és öntudatlanul is felfedezi azokat a helytelen tetteket másoknál, amik miatt szerinte Isten haragszik.

A vallásos ember Istenről alkotott képe egy szigorú, kemény Istenkép, hiszen az évek során állandóan meg akar felelni a saját maga által felállított szabályoknak, de nem megy, ezért előbb utóbb Istenre úgy tekint, mint aki alig várja, hogy megbüntesse. Ezt a mintát aztán követve társait is így ostorozza.

A vallásos ember elfelejti, hogy egyedül Jézus Krisztus áldozata hozta ki a bűnből, és a sötétség országából. Nem elég, hogy elfelejti, de egyre inkább az a meggyőződése, hogy tenni kell azért, hogy Isten szeresse.

A vallásos ember azért tesz Isten királyságáért, hogy Isten szeresse, a hívő azért tesz Isten királyságáért, mert Isten szereti.

A hívő a nem hívőkre úgy tekint, mint akikért Jézus meghalt, a vallásos pedig, mint akikre Isten haragja lesújt.


Szükségem van minden nap az Evangéliumra, emlékeztetnem kell magam, hogy Jézus meghalt értem a megigazulásomért, és feltámadt, hogy örök életem legyen. Ő az én igazságom, bölcsességem, szentségem, váltságom. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő Egyszülöttjét adta oda értem, hogy örök életem legyen, és bővölködjek ebben. Testében maga vitte fel a bűneimet, hogy a sebeiben megygógyultam. Hogy Ő az az Isten, aki megigazítja az istentelent hitből.

2010. július 27., kedd

Jézus Krisztus tökéletes áldozata

Sátán Ádám EGY bűne által minden embert a halál, a bűn fogságába taszított, de Jézus Krisztus EGYETLEN áldozata sokkal hatalmasabb, mert a bűn, és a halál törvénye nem állhat ellene Jézus Életének a törvényének, aki elfogadja Őt, mint Megváltóját, azt a sátán nem képes visszatartani a sötétség országában, átkerül a világosságba, Jézus Krisztus országába.

Sátán EGY bűn által érte el, hogy minden emberre elhatott a kárhozat, de Jézus Krisztus ajándéka hatalmasabb, mert SOK bűnből is megszabadít, és igazzá tesz, ha elfogadod Őt, és hiszel abban az Istenben aki megigazítja az istentelent.

Sátán EGY bűn által a halálon keresztül uralkodott minden ember felett, de Jézus Krisztus hatalmasabb, mert egyrészt megsemmisítette a sátán, bűn, halál uralmát az ember felett, és ráadásul uralkodásra tette képessé embert az életben, ha befogadja Őt, mint az Élet Királyát.
Halleluja!

2010. július 18., vasárnap

Békességed legyen e világban!

A János 16:33 Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Ha Jézusban maradsz, békességed van e világban. Ha a világban maradsz, akkor háborúságod. Maradj Jézusban! Ha mégsem sikerül, akkor is van remény mert, Jézus legyőzte a világot, és ha visszamégy Jézushoz, akkor győzelmet ad, és békességet.
Hogyan maradhatsz meg Jézusban? Tartsd meg a parancsolatait, azaz járj szeretetben.

János 10:19-23 Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

Hogyan lesz hitem?

Róma 10:8 De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi hirdetünk.
Róma 10:17 A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Hogy is jön a hit? Az Ige hallásából... Ha hallod, akkor már közel van hozzád az Ige. A szádban forgasd meg, mormold, mondd ki hangosan, elmélkedj az Igén, és a szívedbe kerül. A kimondással gyökeret ereszt a szívedben. Amit meglátsz Isten Igéjében, megteszel, akkor gyökeret ereszt a szívedben.

Márk 4:3-8 Halljátok: Ímé, a magvető kiméne vetni.
És lőn vetés közben, hogy némely az út mellé esék, és eljövének az égi madarak és megevék azt.
Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben.
Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivelhogy nem volt gyökere, elszárada.
Némely pedig a tövisek közé esék, és felnevekedének a tövisek és megfojták azt, és nem ada gyümölcsöt.
Némely pedig a jó földbe esék; és ád vala nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hoz vala harmincz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig száz annyit.

Fontos, hogy gyökeret ereszen a kijelentésed a szívedben. Ha nincs gyökere, eltűnik a szívedből.Tehát elmélkedj az Igén, mondd ki, és tedd meg.

2010. május 31., hétfő

Istentől várd

A Máté evangélium 7. fejezetét olvasta Anikó, miközben egy érdekes cikket olvastam az interneten. Hangosan elkezdett gondolkodni, és meginvitált, hogy közösen fejtsük meg egy számára régóta rejtélyes Igét. A Máté 7-7-12 Igében Jézus példákat hoz fel arra, hogy az emberek, bár gonoszak, de mégis, ha gyermekük kér valamit, nem rosszat adnak, hanem igyekeznek jót adni, ha kenyeret kér, nem fűrészport, ha halat, nem kígyót.
Jézus azonban hirtelen egy váratlan mondattal fejezi be a tanítását. Annak okáért ha azt akarjátok, hogy úgy cselekedjenek veletek az emberek, ti is így cselekedjetek velük.

A Message bibliában megnéztem ezt az Ige szakaszt, és bár azonnal nem értettem meg. Ha szeretnéd, hogy meghallgasson az Úr, és a kéréseid betöltessenek, akkor ezt tedd az embertársaiddal is, adj nekik jót,HALLGASD MEG TE IS MÁSOK KÉRÉSEIT, és majd a te kéréseid is betöltetnek. A szeretet parancsa, tégy jót. Jézus is ezt követte.
Ne az emberektől várd a jót, hanem Istentől, de Tőle bizalommal várd, mert megígérte.